Vilket slags konto för aktier skall jag välja?

Anders Jansson
Anders Jansson
Anders Jansson
Skriven av
Anders Jansson

Anders är en erfaren trader, både av aktier och på valutamarknaderna. Tidigare var fokuset på kort till medelkort tidsram för handeln, men på senare tid har fokuset flyttats till investering på lång tid med extra intresse för aktier med utdelning.

Anders har tidigare haft trading som lönsam hobby men vill nu dela med sig av sin kunskap till andra som vill ta nytta av de finansiella marknaderna.

Anders har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Uppdaterad:
11/20/2023
Redaktör:  
Eric Bergström
Eric Bergström
Redaktör
Eric Bergström

Eric är vår redaktör på InvestmentGuide.se och är vår mest aktiva trader. Det mesta av hans handel sker på kort tidshorisont och många gånger stänger han sina positioner innan börsen stänger. Eric är en mästare på teknisk analys och robothandel.

Eric försörjer sig själv på sin handel och ser arbetet med InvestmentGuide.se som en väldigt rolig sidosysselsättning.

Eric har en examen från Uppsala Universitet inom ekonomi.

Att välja rätt konto för dina aktieinvesteringar är avgörande för att optimera avkastning och skattemässiga fördelar. Här jämför jag några av de vanligaste formerna för aktiesparande i Sverige: Investeringssparkonto (ISK), aktiedepå och kapitalförsäkring.

Sammanfattning

  • Vilket konto du ska välja beror på dina individuella omständigheter och investeringsmål.
  • ISK kan vara ett bra alternativ för den som vill ha enkelhet och potentiellt lägre skatt vid hög avkastning.
  • Aktiedepån passar de som föredrar att endast betala skatt vid försäljning och vill ha möjlighet att utnyttja kvittning av vinster och förluster.
  • Kapitalförsäkringen erbjuder mest flexibilitet men kan komma med högre avgifter.

Som alltid rekommenderar vi att konsultera med en finansiell rådgivare för att göra det bästa valet för din situation.

1. Investeringssparkonto (ISK)

  • Fördelar: ISK beskattas enligt en schablonmetod baserad på en viss procentsats av kapitalet, vilket ofta kan vara fördelaktigt om du har hög avkastning på dina investeringar. Det finns ingen skatt på utdelningar eller kapitalvinster inom kontot.
  • Nackdelar: Om avkastningen på dina investeringar är låg, kan schablonbeskattningen kännas hög jämfört med verklig avkastning.
Ett procenttecken med en liten bit borta.

2. Aktiedepå

  • Fördelar: Här beskattas du endast när du säljer en aktie med vinst. Utdelningar beskattas också, men ofta till en lägre procentsats.
  • Nackdelar: Beskattningen av kapitalvinster kan vara högre än den på ett ISK. Det kräver också mer administration då varje försäljning och utdelning måste redovisas för skatt.

3. Kapitalförsäkring

  • Fördelar: Precis som ISK, beskattas kapitalförsäkring genom en schablonmetod. Den största skillnaden är flexibiliteten; du kan placera i en större bredd av tillgångar, inklusive utländska fonder och aktier som inte finns tillgängliga i ett ISK.
  • Nackdelar: Även här kan schablonbeskattningen kännas hög om avkastningen är låg. Dessutom kan vissa kapitalförsäkringar ha högre avgifter än andra sparformer.

Vänligen notera att innehållet på denna webbplats enbart är till för informationsändamål och inte bör tolkas som finansiellt råd eller rekommendationer. Medan vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, kan vi inte garantera dess fullständiga noggrannhet eller aktualitet. Investering och handel involverar risker, och det är viktigt att varje individ gör välgrundade beslut baserade på sin unika ekonomiska situation.

Vi rekommenderar starkt att du söker råd från en professionell finansiell rådgivare eller annan kvalificerad expert inom området innan du fattar några investeringsbeslut. Eventuella beslut baserade på den information som presenteras på denna webbplats görs på egen risk. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå direkt eller indirekt från innehållet på denna webbplats.

Om du väljer att använda de affiliate-länkar som presenteras här, får vi möjligtvis en provision. Dock påverkar detta inte vår opartiskhet eller integritet i våra rekommendationer och recensioner.