Investment eller trading?

Lina Andersson
Lina Andersson
Lina Andersson
Skriven av
Lina Andersson

Lina har alltid gillat lite extra spänning när det kommit till trading. Hon säger själv det är för att kompensera hennes relativt tråkiga arbete på bank. Hennes val vid trading har därför ofta varit CFD:er. Men Lina har även erfarenhet av andra finansiella instrument.

Lina har tidigare arbetat på Swedbank och arbetar idag deltid på en annan av storbankerna, som hon kombinerar med sitt egna företag.

Lina skaffade sin examen från Göteborgs Universitet.

Uppdaterad:
11/20/2023
Redaktör:  
Eric Bergström
Eric Bergström
Redaktör
Eric Bergström

Eric är vår redaktör på InvestmentGuide.se och är vår mest aktiva trader. Det mesta av hans handel sker på kort tidshorisont och många gånger stänger han sina positioner innan börsen stänger. Eric är en mästare på teknisk analys och robothandel.

Eric försörjer sig själv på sin handel och ser arbetet med InvestmentGuide.se som en väldigt rolig sidosysselsättning.

Eric har en examen från Uppsala Universitet inom ekonomi.

Investering, day trading – även kallad dagshandel – och swing trading är tre olika tillvägagångssätt att handla på finansmarknaderna, och de skiljer sig åt i termer av tidsram, strategi och mål. Här är en översikt över skillnaderna mellan dem:

1. Investering

 • Tidsram: Långsiktig.
 • Mål: Att hålla tillgångar under en längre period för att dra nytta av långsiktig tillväxt och kapitaltillväxt.
 • Strategi: Investerare analyserar grundläggande faktorer som företagets hälsa, branschutsikter och ekonomiska trender. De strävar efter att bygga en portfölj som kommer att prestera väl över tid.
 • Aktivitet: Investerare gör relativt få affärer och är mindre påverkade av kortsiktiga marknadsfluktuationer.
Gröna fält och bra utveckling av investeringar.

2. Daytrading

En man daytradar vid en dator
 • Tidsram: Kortvarig, samma dag.
 • Mål: Att dra nytta av små prisrörelser under en enda handelsdag.
 • Strategi: Daytraders använder teknisk analys och diagram för att identifiera kortvariga prisrörelser. De gör flera affärer under en handelsdag och är mer intresserade av volatilitet och intradagstrender.
 • Aktivitet: Daytraders övervakar marknaden nära och tar snabba beslut för att dra nytta av kortvariga möjligheter.
 • Mer information om daytrading hittar du på daytrading.com (sidan är på engelska).

3. Swing trading

 • Tidsram: Kort till medellång sikt, vanligtvis några dagar till några veckor.
 • Mål: Att utnyttja prisrörelser som uppstår under kortare tidsperioder än investerare, men längre än day traders.
 • Strategi: Swing traders använder teknisk och ibland även grundläggande analys för att identifiera tillfälliga prisrörelser. De letar efter momentum och trendförändringar.
 • Aktivitet: Swing traders gör färre affärer än day traders, vilket ger dem mer tid för analys och beslutsfattande.
En man som sitter på ett fält med en dator i knät.

Vänligen notera att innehållet på denna webbplats enbart är till för informationsändamål och inte bör tolkas som finansiellt råd eller rekommendationer. Medan vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, kan vi inte garantera dess fullständiga noggrannhet eller aktualitet. Investering och handel involverar risker, och det är viktigt att varje individ gör välgrundade beslut baserade på sin unika ekonomiska situation.

Vi rekommenderar starkt att du söker råd från en professionell finansiell rådgivare eller annan kvalificerad expert inom området innan du fattar några investeringsbeslut. Eventuella beslut baserade på den information som presenteras på denna webbplats görs på egen risk. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå direkt eller indirekt från innehållet på denna webbplats.

Om du väljer att använda de affiliate-länkar som presenteras här, får vi möjligtvis en provision. Dock påverkar detta inte vår opartiskhet eller integritet i våra rekommendationer och recensioner.