Vad är spread?

Anders Jansson
Anders Jansson
Anders Jansson
Skriven av
Anders Jansson

Anders är en erfaren trader, både av aktier och på valutamarknaderna. Tidigare var fokuset på kort till medelkort tidsram för handeln, men på senare tid har fokuset flyttats till investering på lång tid med extra intresse för aktier med utdelning.

Anders har tidigare haft trading som lönsam hobby men vill nu dela med sig av sin kunskap till andra som vill ta nytta av de finansiella marknaderna.

Anders har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Uppdaterad:
11/20/2023
Redaktör:  
Eric Bergström
Eric Bergström
Redaktör
Eric Bergström

Eric är vår redaktör på InvestmentGuide.se och är vår mest aktiva trader. Det mesta av hans handel sker på kort tidshorisont och många gånger stänger han sina positioner innan börsen stänger. Eric är en mästare på teknisk analys och robothandel.

Eric försörjer sig själv på sin handel och ser arbetet med InvestmentGuide.se som en väldigt rolig sidosysselsättning.

Eric har en examen från Uppsala Universitet inom ekonomi.

Att förstå spread och hur den fungerar är avgörande för alla som vill dyka in i forex trading. Det är en av de primära kostnaderna att hålla ögonen på och kan starkt påverka hur effektiv din handelsstrategi är i längden. Genom att vara medveten om spreadens storlek och hur den kan variera kan traders fatta mer informerade beslut och maximera sina potentialer för vinst.

Vad är egentligen spread då?

Spread är skillnaden mellan köppriset (bud) och säljpriset (fråga) för en valuta. I praktiken är detta den huvudsakliga kostnaden som traders betalar till mäklare för att kunna genomföra en affär.

Tänk dig att du tittar på ett pris för EUR/USD-par (euro mot amerikansk dollar). Om budpriset är 1,1000 och frågepriset är 1,1002, då är spreaden 2 pips (en “pip” är den minsta prisrörelseenheten i forex).

Två män hjälps åt att putta isär en dollarsymbol och en euro-symbol.

Varför finns det en spread?

Spreaden representerar i huvudsak mäklarens provision. Istället för att ta ut en fast avgift för varje affär, tjänar mäklare oftast pengar på spreaden. Ju större spread, desto mer betalar en trader för att genomföra affären, vilket innebär högre inkomst för mäklaren.

Hur påverkar spreaden din handel?

Spreaden kan ha en direkt inverkan på din lönsamhet, särskilt om du handlar frekvent. För att bryta jämnt på en affär måste marknaden röra sig till din fördel med ett antal pips som motsvarar spreaden innan du ens börjar göra vinst.

Variabel och fast spread

  1. Variabel spread: Vissa mäklare erbjuder variabel spread, vilket innebär att den kan ändras beroende på marknadsförhållandena. Under lugna marknadsperioder kan spreaden vara lägre, men under volatila tider kan den öka markant.
  2. Fast spread: Andra mäklare kan erbjuda fast spread, vilket innebär att den hålls konstant oavsett marknadsförhållanden. Denna typ av spread kan vara fördelaktig under volatila marknadstillfällen.

Vänligen notera att innehållet på denna webbplats enbart är till för informationsändamål och inte bör tolkas som finansiellt råd eller rekommendationer. Medan vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, kan vi inte garantera dess fullständiga noggrannhet eller aktualitet. Investering och handel involverar risker, och det är viktigt att varje individ gör välgrundade beslut baserade på sin unika ekonomiska situation.

Vi rekommenderar starkt att du söker råd från en professionell finansiell rådgivare eller annan kvalificerad expert inom området innan du fattar några investeringsbeslut. Eventuella beslut baserade på den information som presenteras på denna webbplats görs på egen risk. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå direkt eller indirekt från innehållet på denna webbplats.

Om du väljer att använda de affiliate-länkar som presenteras här, får vi möjligtvis en provision. Dock påverkar detta inte vår opartiskhet eller integritet i våra rekommendationer och recensioner.