Binära optioner

Lina Andersson
Lina Andersson
Lina Andersson
Skriven av
Lina Andersson

Lina har alltid gillat lite extra spänning när det kommit till trading. Hon säger själv det är för att kompensera hennes relativt tråkiga arbete på bank. Hennes val vid trading har därför ofta varit CFD:er. Men Lina har även erfarenhet av andra finansiella instrument.

Lina har tidigare arbetat på Swedbank och arbetar idag deltid på en annan av storbankerna, som hon kombinerar med sitt egna företag.

Lina skaffade sin examen från Göteborgs Universitet.

Uppdaterad:
11/17/2023
Redaktör:  
Eric Bergström
Eric Bergström
Redaktör
Eric Bergström

Eric är vår redaktör på InvestmentGuide.se och är vår mest aktiva trader. Det mesta av hans handel sker på kort tidshorisont och många gånger stänger han sina positioner innan börsen stänger. Eric är en mästare på teknisk analys och robothandel.

Eric försörjer sig själv på sin handel och ser arbetet med InvestmentGuide.se som en väldigt rolig sidosysselsättning.

Eric har en examen från Uppsala Universitet inom ekonomi.

Notera!
Binära optioner är extremt riskfyllt och kan jämföras med lotteri med dåliga odds. Den här guiden skall inte ses om en uppmaning till att handla med binära optioner, utan som en information till er som trots allt vill prova lyckan.

Sammanfattning av våra tankar

Binära optioner är, utan tvekan, ett av de mest kontroversiella finansiella instrumenten på marknaden idag. Medan vissa ser dem som en genväg till rikedom, ser jag dem som en snabb väg till potentiella förluster. Som alltid bör noggrann forskning och utbildning vara din bästa vän när du överväger dina investeringsalternativ.

Hur fungerar binära optioner?

Grundläggande handlar binära optioner om att förutse om priset på en underliggande tillgång kommer att stiga eller sjunka över en viss tid. Även om det kan låta enkelt, ser jag detta som ett av de mest spekulativa finansiella instrumenten.

Illustration av det binära valet: upp eller ner.

Kort sagt, istället för att analysera en tillgångs verkliga värde, gissar du mer eller mindre på en framtida händelse.

Kommer värdet på den underliggande tillgången ha gått upp eller ner?

Binära optioner jämfört med Forex

Som andra finansiella instrument handlar både binära optioner och Forex om olika tillgång och deras prisrörelser. Men medan Forex handlar om att dra nytta av dessa prisrörelser, gäller binära optioner en enkel uppfattning: kommer priset att gå upp eller ner?

Min syn på saken? Även om båda har sina egna risker, ger Forex åtminstone handlare möjlighet att stoppa förluster och säkra vinster. Binära optioner, å andra sidan, liknar mer ett allt-eller-inget-spel.

Binära optioner strategier

Genom åren har en uppsjö av strategier för handel med binära optioner presenterats, ofta med stora löften om fantastiska vinster. Medan några strategier verkar grundade i solida principer, har många andra framstått som svårförståeliga och för vaga.

Trots detta insisterar vissa handlare att med rätt strategi kan du “spela systemet”. Min ståndpunkt? Sanningen är att ingen strategi kan erbjuda en konsekvent framgångsrik kant i längden. Den oerhört volatila naturen av binära optioner innebär att även den bästa strategin kan kollapsa oväntat.

Är binära optioner lagliga?

Många investerare undrar över lagligheten av binära optioner. Sanningen är att lagligheten är en gråzon, skiftande beroende på geografisk plats.

Några länder har ställt sig kritiska och infört regleringar, medan andra rent ut sagt har förbjudit dem.

Lagens vågskålar

Jag anser att när många regulatoriska organ uttrycker oro eller går så långt som att förbjuda ett finansiellt instrument, bör det tjäna som en klar varningssignal.

Tidigare var binära optioner förbjudna enligt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Dessa valde dock att inte förlänga förbudet och från och med 2019-07-03 är det istället Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2019:8 som gäller.

Är binära optioner en bluff?

Även om hela konceptet med binära optioner inte kan klassas som en “bluff”, finns det otvivelaktigt många skumma aktörer inom denna sektor. Med historier om plattformar som vägrar betala ut vinster eller som helt försvinner över natten, tycker vi att ordet “försiktighet” inte räcker.

Risker med binära optioner

Riskerna med binära optioner kan inte understrykas nog. Många handlare lockas av drömmen om snabba pengar, men sanningen är att de flesta slutar med betydande förluster. Detta är en av de mest riskfyllda formerna av investeringar, där de flesta förlorar mer än de vinner.

Bästa plattformar för binära optioner

Marknaden svämmar över av plattformar som erbjuder handel med binära optioner. Medan vissa av dem kan vara legitima, har skrämmande många kopplingar till oseriösa metoder och bedrägerier.

Mitt råd? Undersök noggrant, läs recensioner och var särskilt skeptisk mot plattformar som lovar ovanligt höga avkastningar.

Binära optioner för nybörjare

Många nybörjare blir lockade av de glittrande löftena om snabba rikedomar. Min syn? Binära optioner är definitivt inte rätt väg för en nybörjare. Utbildning, erfarenhet och en djupgående förståelse för marknaden är avgörande innan man ens börjar tänka på sådana instrument.

Skatt på vinster från binära optioner

Om du mot förmodan skulle lyckas göra en vinst på binära optioner, kom ihåg att skattelagstiftningen kan vara en komplex fråga. Varje land har sina egna regler.

I Sverige beskattas binära optioner är ett finansiellt derivatinstrument när den är kopplad till en underliggande tillgång, som t.ex. aktier, valutor o.s.v. Är den binära optionen kopplad till något “icke-finansiellt” kan det istället omfattas av lotterilagstiftningen. Kontrollera med skatteverket om du är osäker.

Tips för framgångsrik handel med binära optioner

Även om jag är tveksamma till hela konceptet med binära optioner, om någon beslutar sig för att ge det ett försök, skulle mitt bästa råd vara att:

  • Bara investera pengar du är beredd att förlora
  • Kontinuerligt utbilda dig själv
  • Håll dig ständigt informerad om marknadsnyheter

Vänligen notera att innehållet på denna webbplats enbart är till för informationsändamål och inte bör tolkas som finansiellt råd eller rekommendationer. Medan vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, kan vi inte garantera dess fullständiga noggrannhet eller aktualitet. Investering och handel involverar risker, och det är viktigt att varje individ gör välgrundade beslut baserade på sin unika ekonomiska situation.

Vi rekommenderar starkt att du söker råd från en professionell finansiell rådgivare eller annan kvalificerad expert inom området innan du fattar några investeringsbeslut. Eventuella beslut baserade på den information som presenteras på denna webbplats görs på egen risk. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå direkt eller indirekt från innehållet på denna webbplats.

Om du väljer att använda de affiliate-länkar som presenteras här, får vi möjligtvis en provision. Dock påverkar detta inte vår opartiskhet eller integritet i våra rekommendationer och recensioner.